Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Ban Giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG:Võ Thị Phương Khanh           

Chuyên môn: ThS Tiếng Anh

Lĩnh vực phụ trách: 

- Phụ trách Công tác Đảng - Chính quyền-đoàn thể. Chịu trách nhiệm chính về nhà trường. Tổ chức và quản lí các hoạt động Giáo dục;

- Phụ trách chuyên môn về quản lí dạy và học;

- Phụ trách công tác  nhân sự; Công tác tài chính và CSVC; Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục (lần 2)

- Phụ trách các tổ CM:         + Văn

+ Ngoại Ngữ.

+ Lí - Hóa - Sinh - Công Nghệ.

                                                + Văn phòng

Điện thoại:3815666
Email:PHÓ HIỆU TRƯỞNG: TRẦN NHẬT QUANG
Chuyên môn: ĐHSP Tin học
Lĩnh vực phụ trách:  

- Phụ trách Công đoàn và liên Đội TNTPHCM trong trường học;

- Phụ trách cơ sở vật chất; quản lí các thiết bị CNTT; Camera quan sát...

- Phụ trách chuyên môn về kiểm tra đánh giá HS;quản lí cổng  TTĐTGD; các phần mềm;  trường học kết nối; thi sáng tạo KHKT và các cuộc thi khác.

- Phụ trách hoạt động Ngoài giờ lên lớp; Công tác Văn - Thể - Mỹ; quản lí nề nếp, kỉ luật của HS

- Phụ trách các tổ CM:    

+ Toán - Tin

+ Sử - Địa- GDCD                            .

+ TD- MT-Nhạc

  Điện thoại:3815666

Email:                                                                          

                                                                         

Số lượt xem : 3389