Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngoại Ngữ

Tổ Ngoại Ngữ

Cập nhật lúc : 10:08 23/08/2013  

Tổ Ngoại Ngữ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG TỔ
STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ
1 Phùng Khánh Minh TTCM-GV 0905604379

18 Lương Y 

2 Mai Thị Thu Hà GV 01214528598

187/14 Hùng Vương 

3

Nguyễn Thị Thu Thủy   

GV

0905584827

7/5/66 Xuân Diệu

4 Lư Thúy Nga  GV  0935811799

137/4 Phan Bội Châu

5 Lê Thị Uyên Phương NVTB 01234374092

25/84 Nguyễn Khoa Chiêm

Số lượt xem : 1953