Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục

Tổ Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục

Cập nhật lúc : 16:19 03/07/2014  

Tổ Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG TỔ
STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ
1

Thái Văn Nguyên

TTCM-GV

0934860333

 Lô J21, Số 3 QHĐN Thủy An
2

Trần Thị Minh Hiền

GV 3833045 33A Nguyễn Thái Học
3

Nguyễn Văn Minh

GV

0987239005

Tổ 7 KV 4 An Tây (HTL)

4

Hoàng Anh Tuấn

GV

3832536

21 Nguyễn Trường Tộ

5

Ngô Đình Hoàng Sin

GV-TPT

3881531

Thủy Biều

         
         

Số lượt xem : 2005