Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:32 23/08/2013  

Tổ Toán - Tin

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG TỔ
 
STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Nhật Quang P.HT-BTCB  0935209627

35/1 Đào Duy Anh

2 Phạm Thanh Dũng TTCM-GV  0982010541

12 Ấu Triệu 

3 Hồ Thị Diệu My TPCM-GV

0911035657

14/13/88 Nguyễn Khoa Chiêm

4 Phan Thanh Liêm  GV 0985914170

8/2 Hoàng Quốc Việt

5 Lê Thị Phương Oanh GV  0342529584 

2/58 Duy Tân

6 Nguyễn Thị Hồng Thi  GV 0372813203 

14 Trần Lư, An Tây 

7 Vương Thị Thanh Thủy GV

0905286262

8/131 Trần Phú 

8

Nguyễn Thị Hà Trang

GV

0706150465

1/2/13 Đặng Huy Trứ

Số lượt xem : 2393