Thứ Hai, 16/05/2022

Buổi sáng

Day học theo TKB, tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước trong tiết Chào cờ

Sinh hoạt chủ điểm tháng 5 theo kế hoạch của Liên đội(Tăng cường QLNN HS)

Duyệt kế hoạch mua VPP, hồ sơ năm học mới (C.Khanh, C.Thảo, C.Thúy)

8h00: Nộp hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS về PGD (C.Phương)

Buổi chiều

14h: Họp HĐ thi đua, xét DHTĐ tập thể lớp và HS tại phòng HĐSP (TP: BGH, ban PT Đội và 19GVCN)

15h: Tổng kết TCM: Đánh giá xếp loại viên chức,; Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV-TTCM

Thứ Ba, 17/05/2022

Buổi sáng

Sáng K9: Dạy học theo TKB

Buổi chiều

Chiều Khối 7 học bình thường theo TKB

TTCM nộp hồ sơ thi đua, đánh giá XLVC, chuẩn nghề nghiệp GV cho HT trước 17h

Thứ Tư, 18/05/2022

Buổi sáng

Sáng Khối 6,8 học bình thường theo TKB

Buổi chiều

14h00: Họp Hội đồng thi đua tại phòng HĐGV (TP:BGH, CTCĐ, BTCĐ,TPT, TBTTND,TTCM,TKHĐ,KT). Văn phòng chuẩn bị nước uống.

14h: Nhận hồ sơ, danh sách công nhận tốt nghiệp THCS tại PGD (C.Phương)

Công bố danh sách HS được khen thưởng các cấp (GVCN, GVBM kiểm tra lại danh sách xác nhận tại T. Quang)

Thứ Năm, 19/05/2022

Buổi sáng

8h00: GVCN K9 cho HS tổng kết lớp và làm vệ sinh lớp học, lau cửa kính, bàn ghế,..bàn giao CSVC lớp học lại cho nhà trường (A.Tuấn-C.Vy)

Gửi báo các tổng kết công tác HS,HĐNGLL và YTHĐ về PGD (T.Quang)

Buổi chiều

Chiều: Khối 9 nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và hồ sơ lớp 9 tại GVCN

14h: Tổ chức hoạt động Biến đổi khí hậu(TP: Theo kế hoạch)

Thứ Sáu, 20/05/2022

Buổi sáng

8h00: GVCN K6,8 cho HS tổng kết lớp và làm vệ sinh lớp học, lau cửa kính, bàn ghế,..bàn giao CSVC lớp học lại cho nhà trường (A.Tuấn-C.Vy)

Buổi chiều

14h00: GVCN K7 cho HS tổng kết lớp và làm vệ sinh lớp học, lau cửa kính, bàn ghế,..bàn giao CSVC lớp học lại cho nhà trường (A.Tuấn-C.Vy)

Thu sổ đầu bài HK2 (C.Vy); Kí khóa sổ đầu bài (T.Quang)

Thứ Bảy, 21/05/2022

Buổi sáng

Hoàn thành chương trình năm học 2021-2022

GV dạy thể dục kê khai THNT 2021-2022 nộp cho CM trước 10h

8h00: HT duyệt chương trình, nội dung lễ tổng kết phát thưởng và lễ ra trường HS lớp 9 (T.Quang, C.Vy, T.Sin)

9h00: HT duyệt danh sách HS được khen thưởng và kí giấy khen (C.Hằng)

Nộp hồ sơ thi đua về PGD (C.Thảo)

TTCM kiểm tra việc hoàn thành chương trình năm học trong lịch báo giảng trên cổng (trước 16h)

Hạn cuối GV trả sách cho thư viện tại C.Thảo và TBDH tại C.Phương.

TTCM nộp đề cương ôn tập kiểm tra lại hè 2022 cho CM trước 16h(T.Quang)

GV kiểm kê CSVC, TBDH; Nộp biên bản tại C.Thúy và C.Phương theo phân công trước 11h(C.Thúy, C.Phương nộp biên bản kiểm kê CSVC cho HT duyệt trước 16h)

Buổi chiều

14h: Ban phần thưởng làm việc theo phân công