Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 07:00 15/12/2021  

Kế hoạch kiểm tra cuối HK1 (Điều chỉnh)


PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

TRƯỜNG THCS DUY TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 60/KH-THCSDT

Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2021 – 2022 (điều chỉnh)

Thực hiện Công văn số 1094/PGDĐT-PT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế về việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 cấp THCS năm học 2021-2022, Trường THCS Duy Tân  điều chỉnh kế hoạch Ôn tập và tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 58 ngày 29/11/2021 về việc Ôn tập và tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I cấp THCS năm học 2021-2022.

2. Một số nội dung điều chỉnh

- Môn Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tiếng Anh nói giáo viên tự tổ chức kiểm tra đánh giá tại lớp tuần 16 (từ ngày 20/12 đến ngày 23/12/2021

- Lịch kiểm tra các môn còn lại 789

Ngày

Buổi

Môn

Khối

Giờ

phát đề

Tính giờ

làm bài

Còn 15’

Giờ thu bài

Thời gian

làm bài

Thứ 2

27/12/2021

Sáng

Ngữ Văn

Vật Lí

9

7g30

9g25

7g35

9g30

8g50

10g00

9g05

10g15

90 phút

45 phút

Chiều

Ngữ Văn

Vật Lí

7,8

13g30

15g25

13g35

15g30

14g50

16g00

15g05

16g15

90 phút

45 phút

Thứ 3

28/12/2021

Sáng

Tiếng Anh

Sinh học

GDCD

9

7g30

8g40

9g50

7g35

8g45

9g55

8g05

9g15

10g25

8g20

9g30

10g40

45 phút

45 phút

45 phút

 

 

Chiều

Tiếng Anh

Sinh học

7,8

13g30

14g40

 

13g35

14g45

 

14g05

15g15

 

14g20

15g30

 

45 phút

45 phút

 

GDCD

8

15g50

15g55

16g25

16g40

45 phút

Thứ 4

29/12/2021

Sáng

Toán học

Lịch sử

9

7g30

9g25

7g35

9g30

8g50

10g00

9g05

10g15

90 phút

45 phút

Chiều

Toán học

Lịch sử

7,8

13g30

15g25

13g35

15g30

14g50

16g00

15g05

16g15

90 phút

45 phút

Thứ 5

30/12/2021

Sáng

Địa lí

Hóa học

9

7g30

8g40

7g35

8g45

 

8g05

9g15

 

8g20

9g30

 

45 phút

45 phút

 

 

 

Chiều

Địa lí

GDCD

7

13g30

14g40

 

13g35

14g45

 

14g05

15g15

 

14g20

15g30

 

45 phút

45 phút

 

Địa lí

Hóa học

8

13g30

14g40

 

13g35

14g45

 

14g05

15g15

 

14g20

15g30

 

45 phút

45 phút

 

- Dự kiến lịch kiểm tra các môn lớp 6

Ngày

Buổi

Môn

Khối

Giờ

phát đề

Tính giờ

làm bài

Còn 15’

Giờ thu bài

Thời gian

làm bài

Thứ 2

03/01/2022

Sáng

Ngữ Văn

GDCD

6

7g30

9g25

7g35

9g30

8g50

10g00

9g05

10g15

90 phút

45 phút

Thứ 3

04/01/2022

Sáng

KHTN

LS&ĐL

6

7g30

8g55

 

7g35

9g00

 

8g20

9g45

 

8g35

10g00

 

60 phút

60 phút

 

 

Thứ 4

05/01/2022

Sáng

Toán học

Tiếng Anh

6

7g30

9g25

7g35

9g30

8g50

10g00

9g05

10g15

90 phút

45 phút

- Phân công giáo viên ra đề kiểm tra các môn theo đề của trường, xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra, đáp án. Duyệt đề và nộp cho CM theo địa chỉ mail: nhatquang1509@gmail.com tuần 15 (từ ngày 13 đến 18/12/2021).

- Trong trường hợp không thể hoàn thành việc kiểm tra trực tiếp cuối học kì I chậm nhất vào ngày 31/12/2021 vì lí do dịch bệnh và thiên tai, TTCM thực hiện kiểm tra trực tuyến theo Điều 6 Khoản 2 nêu tại Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GD&ĐT và hoàn thành việc kiểm tra trực tuyến chậm nhất ngày 08/01/2022

- GVBM cập nhật kết quả kiểm tra trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 10/01/2022 đối với các môn kiểm tra, đánh giá không tập trung chậm nhất ngày 05/12/2021.

*Lưu ý: Đến ngày 27/12/2021 nếu học sinh lớp 6 chưa được tổ chức dạy học trực tiếp, GVBM chưa hoàn thành tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 chủ động thực hiện kiểm tra giữa kỳ theo Điều 6 Khoản 2 nêu tại Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường yêu cầu các TTCM tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, các TTCM báo cáo về BGH để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- BGH, TTCM;

- Website Trường;

- Lưu: HĐKT HKI.

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Nhật Quang

Số lượt xem : 398

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác