Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học » Chuyên đề - SKKN

Chuyên đề - SKKN

Cập nhật lúc : 21:32 14/06/2016  

Dạy học theo chủ để tích hợp là gì?

1. Tại sao phải dạy học theo chủ đề tích hợp?

          Hiện nay chúng ta đang dạy học theo định hướng nội dung. Thực tiễn đặt ra phải đổi mới, dạy học theo hướng hình thành năng lực cho học sinh.

          Dạy học theo chủ đề tích hợp là bước chuẩn bị cho đổi mới chương trình và sách giáo khoa thời gian tới.

2. Hiểu bản chất của chủ đề tích hợp như thế nào?

          Đây là vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội, trong thực tiễn, không có tên ở bài nào trong chương trình hiện hành. Chủ đề tích hợp được soạn theo yêu cầu hình thành một năng lực nào đó cho học sinh trong thực tiễn.

          Sản phẩm của dạy học theo chủ đề tích hợp là giáo án về chủ đề đó, có liên quan đến kiến thức của 2 bộ môn trở lên. Sau bài học, học sinh biết làm gì? Hình thành năng lực gì?

          Có 3 tên chủ đề:

                   + Chủ đề tích hợp: dành cho giáo viên (đưa kiến thức từ đời sống đến bài dạy)

                   + Chủ đề liên môn: dành cho học sinh (đưa kiến thức từ nhiều môn học để giải quyết cá tình huống trong thực tiễn cuộc sống).

                   + Chủ đề dạy học: tập hợp các đơn vị kiến thức gần nhau để xây dựng thành 1 chủ đề.

          Năng lực học sinh: phỉa chỉ ra được việc hình thành các năng lực thực tiễn.

3. Hình thức dạy học chủ đề tích hợp?

          Dạy luôn trong chương trình, quỹ thời gian lấy ở các bài đơn lẻ, đã được dạy trong bài dạy tích hợp. Có thể dạy trong nhiều tiết, nên từ 2-3 tiết/chủ đề.

          Không gian tổ chức: tại lớp, sân trường, xưởng sản xuất, không gian nơi trải nghiệm...

4. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng phân tích hoạt động?

          Các nhà trường xây dựng các phòng dự giờ phân tích hoạt động của học sinh. Từ việc nhận xét học trò để điều chỉnh hoạt động của thầy và trò.

          Quan tâm đến hình thành kỹ năng học tập, phương pháp hoạt động nhóm (học sinh phải được hoạt động, không ngồi chơi, ỉ lại)

          Đổi mới cách thức đầu tư cơ sở vật chất: phòng dự giờ, bảng thông minh, máy chiếu vật thể...

          Vấn đề viết các chủ đề tích hợp: phải quan tâm đến giáo án; thể hiện các hoạt động; các thiết bị đồ dùng dạy học, các tài liệu, minh chứng (video, ảnh...); phải đánh giá được việc dạy chủ đề tích hợp đã chỉ ra được năng lực của học sinh được hình thành gắn với giải quyết các tình huống trong cuộc sống tại thực tiễn địa phương.

          Người cán bộ quản lý và giáo viên phải đảm bảo được trình độ năng lực về chuyên môn, công nghệ...

 

 

 SƯU TẦM

Số lượt xem : 1

Các tin khác