Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục

Tổ Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục

Cập nhật lúc : 16:19 03/07/2014  

Tổ Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG TỔ
STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ
1

Thái Văn Nguyên

TTCM-GV

0934860333

 Lô J21, Số 3 QHĐN Thủy An
2

Trần Thị Minh Hiền

GV 3833045 33A Nguyễn Thái Học
3

Nguyễn Văn Minh

GV

0987239005

Tổ 7 KV 4 An Tây (HTL)

4

Hoàng Anh Tuấn

GV

3832536

21 Nguyễn Trường Tộ

5

Ngô Đình Hoàng Sin

GV-TPT

3881531

Thủy Biều

         
         

Số lượt xem : 2006