Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học


VŨ ĐIỆU RỬA TAY - GHEN CÔ VY


Phòng, chống dịch Covid-19


Dân vũ Ngày hội Tiến bước lên Đoàn 26/3/2019


Không thể hiển thị video, vui lòng thêm Video Code Youtube hoặc đính kèm file video vào

Tiết kiệm năng lượng và tài nguyên


Không thể hiển thị video, vui lòng thêm Video Code Youtube hoặc đính kèm file video vào